reMarkable er et helnorsk teknologiselskap som utvikler produkter for å hjelpe mennesker å tenke bedre. I løpet av kort tid har vi vokst kraftig i omsetning og teller nå over 190 ansatte. Etter en vellykket lansering av vår andregenerasjons paper tablet, som blant annet er kåret til TIMEs “100 Best Innovations of 2020”, står vi overfor utfordringer og muligheter på en global arena. I reMarkable tilbyr vi en unik mulighet til å påvirke retningen til et globalt consumer electronics-selskap i rask vekst. Du får mulighet å påvirke alle stegene av å skape et produkt som blir brukt av hundretusenvis av kunder over hele verden

Nå er vi på utkikk etter dyktige ledere med produkterfaring som vil være viktige for våre ambisiøse vekst- og produktutviklingsplaner.

Strategy Manager i Produkt – utforming av fremtidens produkter

Som Strategy Manager i Produkt vil du ha en sentral rolle i å realisere våre planer. Du vil være med på å sette retning på, definere og utvikle våre globale produkter og tjenester. Ansvarsområdet ditt vil være strategisk og vekstorientert. Det kan inkludere å lede arbeidet med utvikling av nye produktkonsepter, være med å utvikle våre produktstrategier eller lede kryssfunksjonelle teams med ansvar for å utvikle nye fysiske produkter. Hverdagen vil være spennende og variert!

For å være med å bygge reMarkable videre må du evne å løfte blikket, trekke de store linjene og tørre å utfordre. Du kan bryte ned komplekse problemstillinger og omforme disse til konkrete alternativer, samtidig som du evner å formidle og forenkle dette i et tverrfaglig miljø. Du er god på samarbeid og å skape relasjoner på tvers av organisasjonen samtidig som du bygger tillit i din rolle. Det er viktig at du er strukturert og organisert i ditt arbeid. Hos oss er det høyt tempo, mye ansvar og ikke minst en endringskultur som preger hverdagen. Som en start-up med sterk global vekst er det naturlig at oppgaver og ansvarsområder er under kontinuerlig utvikling.

Du vil jobbe med dyktige og dedikerte kolleger i et energisk miljø med mange sosiale begivenheter. Dette har resultert i et fantastisk arbeidsmiljø som byr på motivasjon og glede og en kultur bygget på våre verdier; nysgjerrighet, dedikasjon og generøsitet. I tillegg til konkurransedyktige betingelser, tilbyr vi mulighet til å kjøpe aksjer til ansattpris og seks uker ferie årlig.

Ansvarsområder og oppgaver som kan tilfalle rollen er

· Lede arbeidet med å definere og utarbeide nye produktkonsepter, både fysiske produkter og software

· Lede teams bestående av dyktige mennesker fra forskjellige fagretninger som har ansvar for å utvikle nye produkter og tjenester

· Utvikle og forvalte vår strategi og roadmap for software og fysiske produkter, samt bistå i implementeringen av disse

· Bistå på å definere hvordan vi skal bygge produkter og tjenester i fremtiden, hvem vi må ha med oss på reisen og hvordan vi skal jobbe sammen, og sikre at vi kommer dit

· Planlegge og gjennomføre prosjekter og effektivt involvere og samarbeide på tvers av selskapet

Jobbtype:

Fulltid

Sted:

Oslo

Ønsket erfaringsbakgrunn

  • Minst 4 års erfaring med strategi, forretningsutvikling, prosjekt- eller produktledelse
  • Erfaring med å løse strategiske utfordringer, helst relatert til produkt- og / eller organisasjonsutvikling
  • Erfaring med fysisk produktutvikling, gjerne som involverer flere fagretninger, er en fordel
  • Erfaring med å lede tverrfaglige team er en fordel
  • Behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk
  • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, innenfor relevante fagområder

Vi vurderer søknader fortløpende.

En reMarkable strategiavdeling

Strategi holder i de store linjene og reisen til selskapet. Sammen bygger vi veien mot målet.

Strategiavdelingens oppdrag er å sikre at reMarkable beveger seg i riktig retning og i riktig tempo. Alle i reMarkable jobber for å oppnå et felles mål, men det er vår oppgave å gjøre veien til målet en realitet.

Produkt- og tjenesteledelse

Verden og markeder endrer seg raskt, og vår oppgave er å se mulighetene i disse endringene. Våre produkter og tjenester er selve kjernen i det vi leverer som selskap. Vi setter retning på hvor vi skal med våre produkter og tjenester, og definerer hvordan vi jobber med produktutvikling.

9 ting det er kjekt å vite før du søker

Se prosessen vår