Marketing sørger for at mennesker rundt hele verden legger merke til oss, forstår hva vi tilbyr og ønsker å gjøre reMarkable til del av sine liv.

Markedsavdelingens oppgave er å forstå behovene og drømmene til våre potensielle kunder og omsette dette til effektiv markedsføring. Vi jobber datadrevet, hypotesebasert og iterativt for stadig å nå ut til flere i vår målgruppe, og engasjere og konvertere disse fra notatbokskribenter til entusiastiske brukere av reMarkable.

Chief Marketing Officer

Magnus Heimsjø

magnus.heimsjo@remarkable.com

Markedsførings­strategi og merkevare

Vi jobber med å legge strategier for hvordan reMarkable skal nå sine salgsmål på kort og lang sikt. Vi jobber med kontinuerlig videreutvikling av verdiforslag og merkevare, sikre konsistente uttak på tvers av kanaler og har ansvaret for et høyt markedsføringsfaglig nivå i alle forbrukerrettede aktiviteter.

Magnus Heimsjø
Chief Marketing Officer
magnus.heimsjo@remarkable.com

Performance marketing og konverterings­optimering

Performance og CRO (conversion rate optimization) er en sentral del av vekstmotoren reMarkable. Vi jobber datadrevet og iterativt med innholdsproduksjon og plassering av annonser i digitale kanaler med mål om å maksimere inntjening per investerte krone.

Sigurd Gran-Jansen
VP Marketing
sigurd.granjansen@remarkable.com

E-commerce

Vi jobber med å skape en best mulig kjøpsopplevelse for alle som besøker remarkable.com. Innsikt og kontinuerlig testing av tekniske løsninger, budskap og design danner kjernen i det vi gjør.

Alf Gunnar Heggeseth
VP Marketing
alf.gunnar.heggeseth@remarkable.com

Innholds­produksjon

Vi skaper kvalitetsinnhold som engasjerer til alle våre digitale kanaler enten det er foto, video eller tekst. Vi er tett på, og skaper all produksjon til egne kanaler selv!

Ida Palm
VP Marketing
ida.palm@remarkable.com

PR og kommunikasjon

Vi er reMarkables stemme utad enten det er mot kunder, investorer eller media. PR-teamet jobber med partnere over hele verden for at reMarkable, og vår visjon og produkt, får oppmerksomhet i målgruppen, enten via tradisjonelle medier, ambassadører eller partnerskap.

Henrik Faller
VP Communications
henrik.faller@remarkable.com

Dette er oss

Vi bruker vår tid på å levere det riktige budskapet, til de riktige menneskene, på riktig tidspunkt.

Vårt mål er å skape verdifull kommunikasjon. Sagt på en annen måte, vårt innhold skal være mer attraktivt og innbydende enn det man velger å se på TV en lørdagskveld.

Ledige stillinger i Markedsføring